Thuiswerkplek: inrichting en regels

Werknemers claimen dat thuiswerken een verbeterde concentratie, verbeterde productiviteit en een verminderd ziekteverzuim oplevert. De reistijd valt weg en de werk-privé balans verbeterd. Thuiswerken lijkt in eerste instantie alleen maar voordelen te hebben, maar toch zijn werkgevers huiverig. De werkgever heeft geen controle over de werknemer: werkt de werkgever wel thuis en doet hij/zij dit volgens de Arboregels? Voor de werknemer thuis aan het werk kan dient de kandidaat te voldoen aan de volgende regels:

  1. De werknemer dient zich thuis minimaal 1 dag per week de houden aan zijn gebruikelijke werktijden.

  2. De werknemer dient zijn werkplek in te richten volgens de Arbo-wetgeving

  1. De werknemer dient op zijn thuiswerkplek te beschikken over dezelfde communicatie faciliteiten als die hij/zij door zijn werkgever krijgt aangeboden op de bedrijfsvestiging. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een telefoon en computer met internet waarmee de werknemer kan communiceren met collega's op kantoor en met collega's die vanuit thuis werken.

  2. Er dient een thuiswerkovereenkomst opgesteld te worden en vervolgens te worden ondertekend door beide partijen: werkgever en werknemer.

Arbodienst wetten voor thuiswerken

De Arbodienst verplicht de werkgever om voor een veilige en arbotechnisch goedgekeurde thuiswerkplek te zorgen wanneer de werknemer minimaal twee uur per week vanuit thuis zijn/haar werkzaamheden verricht. Indien de werkgever bij eventuele letselschade door werk kan aantonen dat zijn of haar thuiswerkplek niet voldoet aan de Arbo-wetgeving kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden. De werknemer dient te zorgen voor een risico-inventaris van de thuiswerkplek, een ergonomische thuiswerkplek en de juiste verlichting met een kwalitatief beeldscherm.

Speciale regels thuiswerken: belastingdienst

Belastingtechnisch heeft thuiswerken ook zijn voordelen. De werkgever mag de werknemer belastingvrij €1.815 (inclusief BTW) betalen om de thuiswerkplek in te richting volgens Arbo-wetgeving. Dit bedrag mag één keer in de vijf jaar worden uitgekeerd door de werkgever naar de werknemer.

Let op! Thuiswerken wordt pas als thuiswerken gezien wanneer de werknemer gemiddeld 1 dag per week thuis werkt. Dit betekent minimaal 20% van zijn volledige arbeidstijd. Verder dienen beide partijen (werkgever en werknemer) te voldoen aan de resterende Arbo-wetgeving die beschreven is bij de alinea: thuiswerkplek: inrichting en regels.

Koopgidsen Wij hebben een aantal handige koopgidsen voor u samen gesteld. Hieronder zie je de populairste. Bekijk alle koopgidsen
Uw advertentie hier?