Freelance Administratief Thuiswerk Test uw vaardigheden Starten  met lage kosten

Welke Arboregels gelden voor thuiswerk en telewerken?

Informatie van de rijksoverheid

Thuiswerkers en telewerkers vallen onder de Arbeidsomstandighedenwet.  Voor thuiswerken gelden soepeler arboregels dan voor de werkplek in het bedrijf van uw werkgever. Sinds 1 juli 2012 zijn voor telewerken ook ruimere regels van kracht. Thuiswerken en telewerken vallen dan onder dezelfde arboregels en heet vanaf die datum plaatsonafhankelijk werken.

Werkgever moet informeren over risico's

 

Uw werkgever is verplicht u te vertellen welke risico's er aan uw werk verbonden zijn en hoe u deze risico's kunt vermijden. Maak hierover goede afspraken met uw werkgever. Thuiswerk en telewerken moet ook een onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Thuiswerken met gevaarlijke stoffen of machines

 

U mag alleen thuiswerken met gevaarlijke stoffen als u zich thuis goed kunt beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Is er meer nodig dan een veiligheidsbril of handschoenen, dan mag u thuis niet met de stof werken. Bij thuiswerk is het namelijk onmogelijk om dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in bedrijven. Dit betekent dat een groot aantal stoffen verboden is voor thuiswerk.
Werkt u met brandgevaarlijke stoffen, dan moet uw werkgever zorgen voor een brandblusmiddel. Hij moet u ook vertellen hoe u zo veilig mogelijk kunt werken.
Ook als u machines of werktuigen gebruikt bij uw thuiswerk, moet u daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Uw werkgever is verantwoordelijk voor goede voorlichting en instructie.

AOV Startend Ondernemer

 

Een startende ondernemer moet heel wat in zijn mars hebben. Per jaar starten zo´n 35.000 mensen een eigen zaak. Om als ondernemer succesvol te zijn, is een goede voorbereiding bij de start van een bedrijf noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat de mensen die over de juiste kennis beschikken een veel betere kans van slagen hebben. Tijdens de opleiding leert u alle kneepjes waar het straks op aan komt. U doet de kennis op die bepalend zal zijn of u wel succes zult hebben of niet.  
De Kamer van Koophandel, MKB-Nederland en VNO/ NCW adviseren de toekomstig ondernemer om een opleiding zoals de cursus AOV Middenstand/Startend Ondernemer (Praktijkdiploma Ondernemer MKB) te volgen. Banken en andere financiers hebben veel meer vertrouwen in een goed opgeleide ondernemer.

Klik hier voor meer informatie

Huisbezoek thuiswerkers en telewerkers

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw werkplek thuis. Uw werkgever kan u daarom vragen of hij bij u thuis mag komen (laten) kijken. U hoeft hem in principe niet in uw huis toe te laten. Laat u hem wel in uw woning toe, dan is het belangrijk dat u daar goede afspraken over maakt, bijvoorbeeld over het tijdstip van bezoek. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek komen om de arbeidsomstandigheden van thuiswerkers en telewerkers te controleren.

Een onderneming opzetten terwijl u een WW of WAO uitkering heeft

Arboregels voor thuis-en telewerken

 

Sinds 1 juli 2012 is het eenvoudiger om te telewerken (ook wel Het Nieuwe Werken, HNW of plaatsonafhankelijk werken genoemd). Er gelden nu minder arboregels voor werken op andere plaatsen dan in het bedrijf of de organisatie van uw werkgever. Uw werkgever is bijvoorbeeld niet meer verplicht voor oordoppen te zorgen als u op een plaats buiten het bedrijf in een lawaaiige omgeving werkt.
U moet uw werkgever wel laten weten waar u wilt werken. Hij moet daarmee akkoord gaan en u de risico’s van die werkplek uitleggen.

In de Handreiking Het Nieuwe Werken staan suggesties hoe werkgever en werknemer goede afspraken kunnen maken over werken op andere plaatsen dan in het bedrijf.

Voor thuiswerken golden al aangepaste regels. Door een aanpassing van het Arbobesluit gelden voor thuiswerken en telewerken nu dezelfde, ruimere regels.

Bron Rijksoverheid

Start uw eigen zaak

  • Start uw eigen zaak

    Laat uw droom uitkomen: Al binnen een jaar uw eigen succesvolle zaak. Wij helpen u om vanuit uw hobby of liefhebberij uw eigen bedrijf op te richten. Middels onze unieke opleidingen vergroten wij uw vakkennis en helpen wij u bij het opzetten van een eigen zaak. We leren u hoe u met weinig geld klanten binnenhaalt en succes hebt.
    Klik hier voor meer informatie

Blijf op de hoogte


- actuele banen
- gratis toegang
- thuiswerk OK


Privacybeleid

Voor meer informatie over cookie based advertenties van Google of het afmelden hiervoor klik op deze link.